Wydarzenia

Krasnystaw: Konkurs plastyczny „EKO-wyzwania i rozwiązania”

15/03/2017 - 10/04/2017

earth

Regulamin konkursu „EKO-wyzwania i rozwiązania”

  • 1 Organizator:

Organizatorem konkursu jest Fundacja Sanctus Nemus

Fundacja Sanctus Nemus organizuje konkurs w ramach projektu „Dzień Ziemi w Krasnymstawie”, współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Krasnystaw oraz projektu „Rzeka łączy pokolenia” w ramach programu „Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  • 2 Cele konkursu

Dzień Ziemi  to wydarzenie obchodzone w wielu krajach od ponad 25 lat. Ma przypominać nam wszystkim, że jesteśmy odpowiedzialni za świat, w którym żyjemy.

Konkurs z okazji Dnia Ziemi ma na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie.

  • 3 Zasady Konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z  miasta Krasnystaw.

Uczniowie przygotowują pracę o tematyce „Eko – wyzwania i rozwiązania”, z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych, w formacie nie większym niż 70 x 50 cm. Projekty  wykonane na komputerze muszą być wydrukowane w formacie A4 lub A5. Możliwe jest także wykorzystanie fotografii.

Prace powinny w ciekawy sposób poruszać tematykę ekologicznych problemów, wyzwań, przed jakimi stoimy i/lub przedstawiać pomysły na ich rozwiązanie. Prace muszą być wykonane w pełni samodzielnie i nie mogą być wcześniej publikowane.

Prawa autorskie do zgłoszonych prac przechodzą na organizatora konkursu, Fundację Sanctus Nemus

Każda placówka oświatowa może zgłosić na konkurs  dowolną liczbę prac wykonanych przez swoich podopiecznych.

Praca zgłoszona na konkurs powinna na odwrocie zawierać czytelną informacje o następującej treści: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę placówki oświatowej, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy lub mail.

Prace wraz z informacjami o uczestniku konkursu i o placówce oświatowej należy złożyć do dnia 10.04.2017 r. na adres:

 

Fundacja Sanctus Nemus

 Lubelska 31, 22-375 Izbica

z dopiskiem: „Eko-wyzwania i rozwiązania”

  • 4 Ocena prac i nagrody:

Oceny prac nadesłanych na konkurs dokona jury, złożone z przedstawicieli Fundacji

Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia i dyplomy.

Opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych uczniów otrzymają dyplomy.

  • 5 Ogłoszenie wyników konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na festynie z okazji Dnia Ziemi, 22 kwietnia 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone też na stronie internetowej http://ekoprzewodnik.pl i w prasie. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową.

  • 6 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

Dodatkowych informacji związanych z konkursem będzie udzielała Alicja Barcikowska pod nr tel. 502-82-48-81

 Wydarzenia

plakat Europejskie Drzewo Roku 2019

Głosowanie! Krasnostawskie drzewo w konkursie na Europejskie Drzewo Roku 2019!

01/02/2019 - 28/02/2019
industry-1752876_960_720

Apel do mediów: informujcie o globalnym ociepleniu

12/11/2018 - 31/12/2019
GO Krasnystaw 16.11.2018

Globalne ocieplenie – co nas czeka? – prelekcja w Krasnymstawie

16/11/2018
Więcej wydarzeń

Fundacja Sanctus Nemus

Fundacja Sanctus Nemus

Prześlij artykuł

Dodaj artykuł

Masz tekst, którym chcesz się podzielić?

Opublikuj go w EkoPrzewodniku!