Globalne ocieplenie

Opodatkowanie produkcji mięsa sposobem na przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu

Alicja Barcikowska 26 listopada 2015 r.

steak_1718547b

30 listopada w Paryżu rozpocznie się COP21, Konferencja Stron Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatycznych (UNFCCC). Paryski szczyt zwieńczy trudny proces negocjacji nowego międzynarodowego porozumienia w sprawie ochrony klimatu, które ma zastąpić protokół z Kioto i– zdaniem wielu badaczy oraz aktywistów – jest szczytem ostatniej szansy, by ustrzec ludzkość przed katastrofą, jaką może wywołać proces globalnego ocieplenia. Chodzi o utrzymanie wzrostu temperatury poniżej progu niebezpiecznego ocieplenia o 2°C, tymczasem już teraz wzrost temperatury przekracza 1°C względem średniej z przełomu XIX i XX wieku, a globalne emisje CO2 stale rosną. Jeśli chcemy mieć szanse na uniknięcie ocieplenia przekraczającego 2°C, konieczne są głębokie i natychmiastowe zmiany w zużyciu i wytwarzaniu energii.

Wiele wskazuje na to, że na tym szczycie po raz pierwszy zwrócona zostanie również uwaga na pomijany dotychczas problem: emisje CO2 i metanu związane z przemysłową hodowlą zwierząt.

Chatham House think-tank (nazwa oficjalna: Royal Institute of International Affairs, Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych) – najważniejszy brytyjski i jeden z ważniejszych na świecie think tanków opracował raport Changing Climate, Changing Diets: Pathways to Lower Meat Consumption (Zmiana klimatu, zmiana diety: drogi do obniżenia spożycia mięsa)
Ludzki apetyt na mięso jest głównym motorem zmian klimatu. Zmniejszenie globalnej konsumpcji produktów odzwierzęcych będzie mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania globalnego ocieplenia poniżej poziomu dwóch stopni Celsjusza. Sektor hodowlany odpowiada za 15 % światowych emisji, co odpowiada emisji spalin z wszystkich pojazdów na świecie. Przejście do zdrowszych wzorców jedzenia mięsa może przynieść jedną czwartą redukcji emisji, jakie są konieczne, by uniknąć ocieplenia przekraczającego 2°C.
Tymczasem jednak globalne spożycie mięsa rośnie. W krajach uprzemysłowionych, przeciętny człowiek spożywa go dwa razy więcej, niż eksperci uważają za zdrowe. Nadmierna konsumpcja przyczynia się do powstania otyłości i chorób takich jak nowotwory i cukrzyca typu 2.
Rządy do tej pory nie podejmowały działań zapobiegawczych w tej materii. Bezwładność rządów idzie w parze z niską świadomością społeczną istnienia związku między hodowlą zwierząt, a globalnym ociepleniem.

Chatham House zaleca rządom podjęcie zdecydowanych kampanii wokół konieczności zmiany diety. Ogólny komunikat musi być jasny: globalnie powinniśmy jeść mniej mięsa. Ważne jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat problemów związanych z nadmierną konsumpcją produktów zwierzęcych. Wzrost świadomości może pomóc przerwać dotychczasowy cykl bezwładności. To jest rola rządów, mediów, środowisk naukowych, społeczeństwa obywatelskiego i odpowiedzialnego biznesu. Interwencja rządów może polegać na opodatkowaniu produkcji mięsa. Taki podatek od emisji CO2 związanej z hodowlą pomógłby ograniczyć konsumpcję. Naukowcy stwierdzili, że „podatek węglowy” na mięso byłby jednym z najbardziej skutecznych narzędzi polityki w celu zmniejszenia konsumpcji mięsa, przynosząc również korzyści dla zdrowia publicznego, poprzez ograniczenie chorób cywilizacyjnych.

Źródła:
https://www.chathamhouse.org/publication/changing-climate-changing-diets
Meat should be taxed to help save the planet, think-tank suggestsWydarzenia

plakat Europejskie Drzewo Roku 2019

Głosowanie! Krasnostawskie drzewo w konkursie na Europejskie Drzewo Roku 2019!

01/02/2019 - 28/02/2019
industry-1752876_960_720

Apel do mediów: informujcie o globalnym ociepleniu

12/11/2018 - 31/12/2019
GO Krasnystaw 16.11.2018

Globalne ocieplenie – co nas czeka? – prelekcja w Krasnymstawie

16/11/2018
Więcej wydarzeń

Fundacja Sanctus Nemus

Fundacja Sanctus Nemus

Prześlij artykuł

Dodaj artykuł

Masz tekst, którym chcesz się podzielić?

Opublikuj go w EkoPrzewodniku!