Możesz pomóc

Petycja: Uwzględnijcie problem hodowli zwierząt na Konferencji klimatycznej Paryż 2015

Alicja Barcikowska 16 sierpnia 2015 r.

cielaki

Do dziś, wpływ masowej hodowli zwierząt na środowisko i jej zgubny wpływ na globalne ocieplenie, nie były omawiane w negocjacjach dotyczących zmian klimatycznych. To musi się zmienić. Kwestia hodowli zwierząt gospodarskich musi zostać wprowadzona do porządku obrad COP21, czyli paryskiej konferencji klimatycznej w 2015.
Zmniejszenie światowego popytu na mięso i nabiał jest kluczem do osiągnięcia celów w zakresie klimatu. Najnowsze analizy wykazały, że jest mało prawdopodobne, aby zatrzymać globalny wzrost temperatury poniżej 2 ° C, bez ograniczenia masowej hodowli zwierząt.

Podpisz petycję w tej sprawie
Petycja, aby na najbliższej konferencji klimatycznej w Paryżu uwzględniono temat masowej hodowli zwierząt i jej negatywnych skutków dla klimatu

Już w 2006 r. w raporcie „Livestock’s Long Shadow” Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacowano, że hodowla zwierząt (w tym bydła, bawołów, owiec, kóz, wielbłądów, świń i drobiu) jest odpowiedzialna za około 18% rocznej emisji gazów cieplarnianych na świecie, co stanowi więcej niż wszystkie emisje pochodzące z transportu. Dalsze szacunki sugerują, że hodowla zwierząt była odpowiedzialna za 65% wszystkich emisji podtlenku azotu – gazu cieplarnianego, który jest 296 razy bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla (CO2) i pozostaje w atmosferze przez 150 lat.

Od tego czasu niewiele się zmieniło: według aktualnych badań, hodowla zwierząt wytwarza 14,5% rocznej emisji gazów cieplarnianych na świecie i 53% wszystkich emisji podtlenku azotu. Nowy raport FAO „Tackling Climate Change through Livestock: A global assessment of emissions and mitigation opportunities” opublikowany w 2013 r. wprost stwierdza, że ogólnoświatowa  zmiana diety na zawierającą zdecydowanie mniej produktów odzwierzęcych jest konieczna w celu ocalenia świata od głodu, braków paliwowych i najgorszych skutków zmian klimatu.
Populacja ludzi na świecie nadal wzrasta, i może sięgnąć 9 miliardów w roku 2050, a zamiłowanie do diety bogatej w mięso i produkty mleczne nie jest ekologicznie zrównoważone – mówi raport międzynarodowej komisji ws. zarządzania odnawialnymi źródłami Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Rolnictwo, zwłaszcza produkcja mięsa i przetworów mlecznych, zużywa 70% światowego zużycia słodkiej wody, wykorzystuje 38% całkowitego wykorzystania gruntów i wytwarza 19% światowej emisji gazów cieplarnianych – mówi raport.

Ze względu na jego istotny negatywny wpływ na klimat Ziemi, kwestia hodowli zwierząt musi zostać wprowadzone do porządku obrad COP21, która odbędzie się w listopadzie 2015 roku i – po raz pierwszy od ponad 20 lat negocjacji ONZ – ma na celu osiągnięcie prawnie wiążącego porozumienia w sprawie klimatu, mając na celu utrzymanie globalnego ocieplenia poniżej 2 ° C.

Czytaj też: Naukowcy informują: Nie zatrzymamy globalnego ocieplenia bez ograniczenia spożywania mięsa!Wydarzenia

plakat Europejskie Drzewo Roku 2019

Głosowanie! Krasnostawskie drzewo w konkursie na Europejskie Drzewo Roku 2019!

01/02/2019 - 28/02/2019
industry-1752876_960_720

Apel do mediów: informujcie o globalnym ociepleniu

12/11/2018 - 31/12/2019
GO Krasnystaw 16.11.2018

Globalne ocieplenie – co nas czeka? – prelekcja w Krasnymstawie

16/11/2018
Więcej wydarzeń

Fundacja Sanctus Nemus

Fundacja Sanctus Nemus

Prześlij artykuł

Dodaj artykuł

Masz tekst, którym chcesz się podzielić?

Opublikuj go w EkoPrzewodniku!