Kultura i społeczeństwo

Postaw na Słońce – konkurs dla uczniów

Alicja Barcikowska 30 września 2017 r.

postawnaslonce-1164

Fundacja Banku Ochrony Środowiska ogłosiła IV edycję konkursu o tematyce odnawialnych źródeł energii (OZE). Jego celem jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie OZE, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest działaniem przyszłościowym, które będzie w coraz większym stopniu dominowało produkcję energii elektrycznej. Ten sposób pozyskiwania energii nie tylko chroni środowisko naturalne, ale jest również sposobem na uzyskanie wymiernych oszczędności dla indywidualnego gospodarstwa domowego, które zdecyduje się na zainstalowanie systemu ogniw fotowoltaicznych na swoim terenie.

W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół średnich wszystkich typów z całej Polski. Jedną szkołę może reprezentować tylko jeden zespół, liczący maksimum 10 osób. Zespół może składać się z członków jednej lub wielu klas pod kierunkiem nauczyciela.

Projekt jest podzielony na dwa etapy.

ETAP I

Polega na stworzeniu zespołu maks. 10 osób o różnych predyspozycjach, chcących wspólnie pracować. Współpraca w grupie powinna się opierać na partnerstwie, dobrej komunikacji i równorzędnym podziale zadań. Uczniowie mają za zadanie zdobyć jak najgłębszą wiedzę o wytwarzaniu energii elektrycznej oraz o OZE, w tym przede wszystkim fotowoltaice. Następnie wykorzystają swoją wiedzę w praktyce, mierząc zużycie energii przez domy jednorodzinne i projektując dla nich systemy mikroinstalacji fotowoltaicznych.

ETAP II

W drugim etapie zespoły mają za zadanie podzielenie się zdobytą wiedzą ze środowiskiem lokalnym. Zespoły przygotowują kampanię promującą wiedzę na temat korzyści wynikających z zastosowania energii odnawialnej. Kluczowym elementem jest przygotowanie konferencji i wygłoszenie prezentacji, przygotowanych w oparciu o wiadomości i doświadczenia zdobyte w pierwszym etapie.

W konkursie przewidziane są nagrody przyznawane uczniom i nauczycielom przez Zespół Sędziowski za zdobycie najwyższych wyników w poszczególnych etapach. Nagrody przyznawane będą oddzielnie w dwóch kategoriach: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Łączna pula nagród wynosi 30 tys. zł.
Wszelkie szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na portalu www.postawnaslonce.pl

Termin rejestracji zaspołów konkursowych do 31 października 2017.Wydarzenia

plakat Europejskie Drzewo Roku 2019

Głosowanie! Krasnostawskie drzewo w konkursie na Europejskie Drzewo Roku 2019!

01/02/2019 - 28/02/2019
industry-1752876_960_720

Apel do mediów: informujcie o globalnym ociepleniu

12/11/2018 - 31/12/2019
GO Krasnystaw 16.11.2018

Globalne ocieplenie – co nas czeka? – prelekcja w Krasnymstawie

16/11/2018
Więcej wydarzeń

Fundacja Sanctus Nemus

Fundacja Sanctus Nemus

Prześlij artykuł

Dodaj artykuł

Masz tekst, którym chcesz się podzielić?

Opublikuj go w EkoPrzewodniku!