Kultura i społeczeństwo

Wybory parlamentarne 2015. Cz. I Zwierzęta

Alicja Barcikowska 23 października 2015 r.

logo sejm

Zwierzęta i przyroda nie mają głosu w wyborach. Natomiast my możemy być ich głosem.

Aby świadomie wybrać, sama dokonałam przeglądu stanowisk i programów wszystkich partii startujących w wyborach parlamentarnych pod kątem ochrony przyrody i zwierząt. Nie jest to na pewno zestawienie kompletne, tym bardziej, że większość partii nie wpisała wprost zagadnień związanych z ochroną środowiska i zwierząt jako odrębnego punktu w swoich programach, traktując te sprawy jako poboczne. Oto część I, dotycząca zwierząt.

1. Prawo i Sprawiedliwość

PiS było przeciw ubojowi bez ogłuszania i zastosowało w tej sprawie dyscyplinę głosowania, z której wyłamało się tylko dwóch posłów.

Europosłowie PiS w parlamencie europejskim wypowiadali się przeciwko klonowaniu zwierząt, stojąc na stanowisku, że przyszłość rolnictwa europejskiego powinna opierać się na naturalnych metodach produkcji.

Niektórzy kandydaci PiS podpisali indywidualnie deklarację w sprawie działania na rzecz ochrony zwierząt stowarzyszenia Otwarte Klatki.

2. Platforma Obywatelska

Za ubojem rytualnym głosowało większość, 124 posłów PO, w tym ówczesny premier Donald Tusk, a także wszyscy ministrowie (nie wyłamała się nawet Joanna Mucha, w poprzedniej kadencji Sejmu przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt). Przeciw było 38 parlamentarzystów PO, w tym m.in. Andrzej Halicki, Agnieszka Pomaska, Sławomir Neumann, Artur Dunin, Iwona Guzowska i Elżbieta Gelert oraz ówczesna marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Według programu PO chce wprowadzenia przepisów ułatwiających ubój gospodarczy i pozwalających na sprzedaż pochodzącego z niego mięsa.

Niektórzy kandydaci PO podpisali indywidualnie deklarację w sprawie działania na rzecz ochrony zwierząt stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, którego wielu członków było przedstawicielami PO, przygotował projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zakładający m.in. obowiązkowe czipowanie psów, zakaz występów dzikich zwierząt w cyrkach oraz uszczelnienie systemu finansowania przez samorządy odławiania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

3. Razem

Wszyscy kandydaci i kandydatki Razem deklarują obronę praw zwierząt. Komitet wyborczy Razem podpisał deklarację w sprawie działania na rzecz ochrony zwierząt stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Tym samym cała partia jest przeciwko hodowli zwierząt na futra, przeciwko ubojowi rytualnemu, a za poprawą sytuacji zwierząt hodowlanych i domowych. Jest też za edukacją promującą humanitaryzm wobec zwierząt.

4. KORWiN

Lider ugrupowania Janusz Korwin Mikke twierdzi, że wprowadzanie przepisów dotyczących ochrony zwierząt szkodzi zwierzętom i najlepiej w ogóle nie chronić ich prawem,

Partia jest przeciwko likwidacji hodowli zwierząt na futra oraz poprawianiu warunków trzymania zwierząt na fermach, gdyż widzi w tym zagrożenie dla polskiego rolnictwa i miejsc pracy.

5. Polskie Stronnictwo Ludowe

PSL głosował w całości za ubojem bez ogłuszania. Partia jest za hodowlą zwierząt na futra oraz przeciwko jakimkolwiek przepisom poprawiającym dobrostan zwierząt, które ograniczyłyby zyskowność produkcji. Wśród 33 posłów działających w Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt, nie było ani jednego posła z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sprzeciwiają się też takiej zmianie jak zakaz trzymania psów na łańcuchach

6. Zjednoczona Lewica: Koalicja partii politycznych: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy, Partia Zieloni, Polska Partia Pracy – Sierpień 80

Twój Ruch Janusza Palikota w całości był przeciw ubojowi rytualnemu, posłowie tej partii, zwłaszcza Robert Biedroń mocno angażowali się w całą kampanię obrońców zwierząt. W SLD większość była przeciw ubojowi bez ogłuszania, w tym Leszek Miler, a za ubojem głosowało czterech posłów.

Wszyscy kandydaci i kandydatki Partii Zieloni wchodzącej w skład koalicji deklarują obronę praw zwierząt i środowiska. Cała partia Zieloni podobnie jak Razem popiera zakaz hodowli zwierząt na futra i podpisała deklarację Otwartych Klatek.

Zjednoczona Lewica jako jedyna z ugrupowań ma w swym programie wyborczym rozdział o ochronie zwierząt. Zawarte w nim postulaty to:
-rygorystyczne przestrzeganie obowiązującego prawa ochrony zwierząt,
-zwiększenie ochrony zwierząt wykorzystywanych do eksperymentów,
-dostosowanie standardów hodowli zwierząt na fermach do standardów europejskich,
-wspieranie ekologicznych i humanitarnych hodowli zwierząt,
-wprowadzenie obowiązku czipowania psów i kotów oraz obowiązku kastracji zwierząt niehodowlanych,
-zapobieganie patologiom w schroniskach dla zwierząt,
-ustawowa ochrona dzieci przed obserwowaniem cierpienia zwierząt podczas polowań.

Zjednoczona Lewica jest nie za całkowitym zakazem, ale za podniesieniem standardów hodowli zwierząt na futra. Takie podniesienie standardów sprawiło by też, że hodowle stały by się dużo mniej lub w ogóle nieopłacalne.

7. Kukiz’15

Lider ugrupowania Paweł Kukiz jest myśliwym. Poza tym nie znalazłam informacji, jak ugrupowanie odnosi się do praw zwierząt.

8. Nowoczesna Ryszarda Petru

Lider partii Ryszard Petru wypowiadał się za zakazem hodowli zwierzat na futra oraz przeciw ubojowi rytualnemu.

W programie partii wyrażony jest postulat rozwoju nowoczesnego rolnictwa, opartego o slow food i niewielkie, jakościowe gospodarstwa rolne, co być może miałoby przełożenie na dobrostan zwierząt gospodarskich.

Niektórzy kandydaci Nowoczesnej podpisali indywidualnie deklarację w sprawie działania na rzecz ochrony zwierząt stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Pomocne strony:

http://zielonewybory.pl/test/test-wyborczy/ Test Europejskiego Centrum Klimatu i Środowiska skupia się na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, ale pojawiają się w nim również pytania o hodowlę zwierząt na futra, ubój rytualny i myśliwstwo. Nie odpowiedziały komitety PO i PiS, a partia Korwin odmówiła udziału w projekcie. Odpowiedziały: Zjednoczona Lewica, Nowoczesna, SLD, Partia Razem i Kukiz’15.

http://prawazwierzat.eu/ Imienna lista posłów, którzy głosowali za ubojem rytualnym oraz informacje o niektórych obecnie kandydujących np. ich wypowiedzi medialne dotyczące ochrony zwierząt

http://otwarteklatki.pl/deklaracje-wyborcze/ Aktualizowana na bieżąco lista wszystkich kandydatów, którzy podpisali deklarację w sprawie działania na rzecz ochrony zwierząt stowarzyszenia Otwarte Klatki. Można sprawdzić listy według województw.

http://www.glosujemydlazwierzat.pl/ Zielona lista – imienne listy kandydatów, którzy działali na rzecz zwierząt np. w Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt oraz głosowali przeciw ubojowi rytualnemu.
Czarna lista posłów, którzy głosowali za ubojem rytualnym, myśliwych oraz tych, którzy byli aktywni w forsowaniu w Sejmie korzystnych dla myśliwych, a szkodliwych dla ochrony zwierząt i środowiska naturalnego zmian w przepisach o prawie łowieckim.

http://www.otwarteklatki.pl/debata-wyborcza-w-slupsku/ Zapis debaty wyborczej w Słupsku, zorganizowanej pod hasłem „Polityczna odpowiedzialność wobec zwierząt”.
Jeśli masz dodatkowe informacje, których nie uwzględniłam, proszę daj znać 🙂Wydarzenia

plakat Europejskie Drzewo Roku 2019

Głosowanie! Krasnostawskie drzewo w konkursie na Europejskie Drzewo Roku 2019!

01/02/2019 - 28/02/2019
industry-1752876_960_720

Apel do mediów: informujcie o globalnym ociepleniu

12/11/2018 - 31/12/2019
GO Krasnystaw 16.11.2018

Globalne ocieplenie – co nas czeka? – prelekcja w Krasnymstawie

16/11/2018
Więcej wydarzeń

Fundacja Sanctus Nemus

Fundacja Sanctus Nemus

Prześlij artykuł

Dodaj artykuł

Masz tekst, którym chcesz się podzielić?

Opublikuj go w EkoPrzewodniku!