Możesz pomóc

Niech żyją! Czyli kampania o żywe ptaki

Alicja Barcikowska 19 czerwca 2016 r.

Anas_platyrhynchos_male_female_quadrat

„Niech żyją” to kampania ekologiczna, której celem jest sprzeciw wobec polowań na ptaki i wykreślenie ptactwa z listy zwierząt łownych. W kampanię zaangażowane są liczne organizacje pozarządowe m.in: Viva!Akcja dla Zwierząt, Greenpeace Polska, Ptaki Polskie, Fundacja Albatros, a także osoby prywatne.

Polowanie na ptaki nie ma współcześnie żadnego uzasadnienia. To zabijanie dla czystej rozrywki, o ironio nazywane sportem. Co roku ginie w Polsce z rąk myśliwych ok. 700 tysięcy ptaków. Duża ich część ginie w męczarniach, jedynie zraniona ołowianym śrutem. Niektóre umierają miesiącami, bo tyle trwa śmierć spowodowana ołowicą.

Obecnie w Polsce można polować na 13 różnych gatunków ptaków. Wiele spośród nich to gatunki coraz rzadsze, nawet bez polowania poddawane wielkiej presji człowieka. Są to: jarząbek, bażant, kuropatwa, gęś gęgawa, gęś zbożowa, gęś białoczelna, kaczki: krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica, gołąb grzywacz, słonka i łyska.

Według organizatorów kampanii nie ma powodów do odstrzeliwania tych ptaków, gdyż typowe argumenty używane przez myśliwych dla uzasadnienia polowań nie mają zastosowania w przypadku dzikich ptaków.

1. Dzikie ptaki nie powodują liczących się szkód w uprawach rolnych.

2. Ptaki mają naturalnych drapieżników we wszystkich stadiach życia, nie istnieje potrzeba „regulacji” liczebności ich populacji.

3. Mięso pozyskiwane z dzikich ptaków nie ma znaczenia ekonomicznego. Wiele ptaków zabijanych jest dla „sportu”, a nie dla pozyskania mięsa.

4. W wyniku polowań na ptaki łowne zabijane są także gatunki chronione. Oznaczenie gatunku w przypadku niektórych podobnych do siebie ptaków jest niezwykle trudne i wymaga specjalistycznej wiedzy ornitologicznej. Brak takiej wiedzy wśród myśliwych, jak również słaba widzialność podczas polowań prowadzonych zwykle rano lub wieczorem skutkuje częstym strzelaniem do ptaków chronionych, w tym gatunków bardzo rzadkich

5. Podczas polowań na ptaki następuje wprowadzenie do środowiska dużych ilości ołowiu (szacunki wskazują na 300 000 kg rocznie), który kumuluje się przez lata, stanowiąc zagrożenie ołowicą, zarówno dla człowieka, jak i dzikich zwierząt, w tym gatunków chronionych.

Można jeszcze dodać, że wiele ptaków nie ginie bezpośrednio w wyniku postrzału, tylko ze śrutem w ciele czy złamanym skrzydłem kona w szuwarach czy zaroślach, bo nawet psy myśliwskie nie są w stanie znaleźć wszystkich postrzelonych ptaków.

Jak można dowiedzieć się ze strony kampanii do zmiany obowiązujących przepisów wystarczy jeden podpis Ministra Środowiska – zmiana rozporządzenia określającego listę gatunków łownych. Nie potrzeba żadnych ingerencji w ustawach.

Petycję można podpisać pod adresem:

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=8907

Więcej informacji o kampanii

http://niechzyja.plWydarzenia

plakat Europejskie Drzewo Roku 2019

Głosowanie! Krasnostawskie drzewo w konkursie na Europejskie Drzewo Roku 2019!

01/02/2019 - 28/02/2019
industry-1752876_960_720

Apel do mediów: informujcie o globalnym ociepleniu

12/11/2018 - 31/12/2019
GO Krasnystaw 16.11.2018

Globalne ocieplenie – co nas czeka? – prelekcja w Krasnymstawie

16/11/2018
Więcej wydarzeń

Fundacja Sanctus Nemus

Fundacja Sanctus Nemus

Prześlij artykuł

Dodaj artykuł

Masz tekst, którym chcesz się podzielić?

Opublikuj go w EkoPrzewodniku!